2015 Yılı İndirimli Oran Teslimlerinden Kaynaklanan KDV İadesinin Beyanı

SİRKÜLER RAPOR

Tarih   :06.12.2016

Sayı     :2016/HD-25

Konu   :2015 Yılı İndirimli Oran Teslimlerinden Kaynaklanan KDV İadesinin Beyanı

 

Bilindiği üzere mükellefler, indirimli oran KDV’ne tabi satışları nedeniyle yüklendikleri ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV’ni, 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 29.maddesine göre, gerek işlemin gerçekleştiği yıl içinde mahsuben gerekse işlemin gerçekleştiği yılı takip eden yılda nakden ve/veya mahsuben iade talep edebilmektedir.

Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tabliği’ne göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yıl içinde mahsuben iadesi talep edilmeyen KDV’nin, en geç ertesi yıl Kasım ayına ait KDV beyannamesinde talep edilebileceği açıklanmıştır.

Buna göre; 2015 yılında indirimli oranda KDV’ne tabi teslimler nedeniyle KDV iadesi bulunan mükelleflerin, eğer bu iade için 2015 yılı içinde mahsuben iade talebinde bulunmamışlarsa, iade talep haklarının kaybolmaması için, 2016 yılı Kasım ayı KDV beyannamelerinde iade talebinde bulunmaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr