Çalışanlara Getirilen Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması

SİRKÜLER RAPOR

Tarih   :03.01.201 7

Sayı     :2017/HD-01

Konu   : Çalışanlara Getirilen Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulaması

Bilindiği üzere, 25 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6740 sayılı kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen madde ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan belirli şartları taşıyanlara, bireysel emeklilik sistemine katılım zorunlu hale getirilmiştir.

Buna göre;

Türk vatandaşı olan (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında bulunanlar dahil) ve halen çalışmakta olup, 1 Ocak 2017 itibariyle 45 yaşını doldurmamış olanlar ile anılan tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlardan hizmet akdine bağlı olarak işveren tarafından çalıştırılanlar ( 5510 sy Kanun Md:4/a) ile kamu idarelerinde çalıştırılanlar ( 5510 sy Kanun Md:4/c) işverenlerce, 4632 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen emeklilik sözleşmeleriyle bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir. İşverenler çalışanların prime esas kazançlarından %  3 oranıyla katkı payı kesecek ve en geç ücretin ödendiği günü takip eden gün bireysel emeklilik şirketine aktaracaktır.

Aynı kanun ile Bakanlar Kuruluna bu kapsama giren işverenleri belirleme yetkisi verilmiştir

Bu çerçevede,  2 Ocak 2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmayan 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, Bireysel Emeklilik Sistemine çalışan sayıları esas alınarak aşağıdaki şekilde kademeli geçiş öngörülmüştür

-Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,

-Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren,

-Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,

-Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,

-Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,

-Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren, işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

Kapsama dahil işverenlere bağlı çalışmaya başlayanlar, hizmet akdinin yürürlüğe girmesiyle kendiliğinden emeklilik planına dahil edilecektir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır.

Çalışan sayılarının tespitinde, Kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Kapsama alınma tarihini izleyen dönemler bakımından ise bu tarihi izleyen takvim yılı başları esas alınacaktır. Bir defa kapsama alınan işverenin çalışan sayısında, kapsama alınma tarihini müteakip gerçekleşen azalmalar dikkate alınmayacaktır.

Sisteme giriş zorunlu olup, dileyen çalışanlar talep etmeleri halinde, ikinci aydan sonra sistemden çıkabileceklerdir.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr