Bazı Malların Tesliminde Uygulanan KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

SİRKÜLER RAPOR

Tarih:03.02.2017

Sayı:2017/HD-05

Konu:Bazı Malların Tesliminde Uygulanan KDV ve ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır

03 Şubat 2017 Tarih ve 29968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bugünden geçerli olmak üzere, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi uygulamalarında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır

DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

Resmi şekilde düzenlenen “gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamında düzenlenen “ön ödemeli konut satış sözleşmeleri”nde, binde 9,48 oranında damga vergisi alınmakta iken, bugünden itibaren düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi aranılmayacaktır.

KATMA DEĞER VERGİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELR

1.Konut teslimlerinde uygulanacak KDV oranlarına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

-Net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dâhil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

*Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlar! ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı %8,

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı %18,

olarak uygulanacaktır.

*Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) Bin Türk Lirası ile iki bin Türk Lirası (iki bin Türk Lirası dâhil) arasında olan konutların tesliminde KDV oranı %8,

b) İki bin Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde KDV oranı %18,

olarak uygulanacaktır.

*30.09.2017 tarihine kadar teslimi gerçekleştirilecek net alanı 150 m2 üstü olan konut teslimlerinde KDV oranı %8,

- 30.09.2017 tarihine kadar teslimi gerçekleştirilecek Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan arsa birim m2 fiyatı  Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde de KDV oranı %8,

olarak uygulanacaktır,

 

2.Yat,kotra,tekne ve gezinti gemileri tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

3.Karar ekinde yayımlanan “I” sayılı listede yer alan mobilyaların tesliminde %18 olarak uygulanan KDV oranı, 30.04.2017 tarihine kadar yapılacak teslimlerde %8’e düşürülmüştür.

Bu kapsamda yapılacak teslimler nedeniyle indirimli oranda KDV iade talebinde bulunulamayacaktır.

4.İndirimli orana tabi işlemlerde iade alt sınırı 2017 yılı için 10.000,00 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemler nedeniyle 2017 yılında yapılacak iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

1.Yat,kotra,tekne ve gezinti gemilerinin tesliminde  ÖTV oranı sıfıra indirilmiştir.

3.Karar ekinde yayımlanan “II” sayılı listede yer alan (buzdolabı, klima, çamaşır makinası, ısıtıcı, kurutma makinası ve bulaşık makinası vb) malların teslimlerinde sıfır olarak uygulanan ÖTV oranı uygulaması 30.04.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr