Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi

 

SİRKÜLER RAPOR

Tarih:09.03.2017

Sayı:2017/HD-07

Konu: Muhtasar Beyanname ile Prim Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi

 

18.02.2017 Tarih ve 29983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği ile Vergi Dairesine verilmesi gereken muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken Prim Hizmet Belgesinin birleştirilmesi sonucu oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesine ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

Buna göre;

 

1.Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi uygulaması 01.01.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Bu tarihe kadar muhtasar beyannameler ve SGK prim bildirgeleri mevcut haliyle verilmeye devam edilecektir.

 

2.Uygulamanı yürürlüğe gireceği 01.01.2018 tarihinden itibaren, çalışan işçisi bulunan mükellefler için, üç aylık muhtasar beyanname uygulaması kaldırılacak, bildirimler aylık olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile yapılacaktır. Ancak üç aylık muhtasar verme şartlarının taşıyan mükellefler, prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini aylık verecekleri beyannameye, vergi kesintilerini ise üçer aylık dönemlere tekabül eden ayda verecekleri beyannameye dahil edebileceklerdir.

 

3.Çalışan işçisi olmayan mükellefler ise bildirimlerini, uygulamanın yürürlüğe gireceği 01.01.2018 tarihinden itibaren, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile (mevcut muhtasar beyannameler ile değil)  yine üç aylık olarak vermeye devam edeceklerdir.

 

4.Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesi olacaktır.

 

5.Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, mevcut durumda olduğu gibi, takip eden ayın 23.günü saat 23:59’a kadar verilecektir.

 

6.Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi verildiğinde tahakkuk fişleri, vergi kesintileri için ayrı, prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı olmak üzere oluşacaktır.

 

7.Tahakkuk eden vergi kesintileri beyannamenin verildiği ayın 26. günü saat 23:59’a kadar ödenecektir.

 

8.Muhtasar beyanname verme yükümlülüğü olan ve aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet bildiriminde bulunan mükelleflerin, vergi sicil numaraları ile işyeri sicil numaralarının birleştirilmesi amacıyla, tebliğ ekinde örneği sunulan “ Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i doldurarak, 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi daireleri üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr