Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulamasında İkinci Etap Başlıyor

SİRKÜLER RAPOR

Tarih   :14.03.2017

Sayı     :2017/HD-08

Konu   : Zorunlu Bireysel Emeklilik Uygulamasında İkinci Etap Başlıyor

Bilindiği üzere, 25 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6740 sayılı kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen madde ile 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, özel ve kamu sektöründe çalışanlardan belirli şartları taşıyanlara, bireysel emeklilik sistemine katılım zorunlu hale getirilmiştir.

Uygulamanın kapsamına ilişkin detaylı sirkülerimiz 03.01.2017 tarihinde internet sitemizde yayımlanmıştır.

Buna göre;

Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde, birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır.

Çalışan sayılarının tespitinde, Kapsama alınma tarihleri itibarıyla geçerli Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Sisteme giriş zorunlu olup, dileyen çalışanlar talep etmeleri halinde, ikinci aydan sonra sistemden çıkabileceklerdir.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr