Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır.

SİRKÜLER RAPOR

Tarih:21.08.2017

Sayı:2017/HD-16

Konu: Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır. 

Bilindiği üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 53 üncü maddesi uyarınca, işverenlerce işçilere verilecek yıllık ücretli izinlerin usul ve esasları, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2004 yılında yayımlanan “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği” nde detaylı olarak açıklanmıştır.

18 Ağustos 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile, yıllık ücretli izin hakkının, daha önceden en fazla üçe bölünerek (bir bölümü on günden aşağı olmamak şartıyla) kullanılması uygulaması kaldırılmıştır.

Buna göre, yıllık ücretli izinler artık, istenilen (bir bölümü on gün den az olmamak üzere) bölümler halinde kullanılabilecektir. 

Aynı yönetmelik değişikliği ile;

-Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerini dörder gün arttırılarak uygulanmasına,

-Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresinin, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanmasına,

karar verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

HİSAR DENETİM

 

İbrahim ÇİFTCİ

Yeminli Mali Müşavir

 

Sami OKUTAN

S.M. Mali Müşavir

Merkezefendi Mh. Mevlana Cd. Tercüman Sitesi A-7 Blok
Kat:7 Daire 31 Cevizlibağ Zeytinburnu-İstanbul

0212 679 09 43 (pbx)
0212 679 09 46 (fax)
info@hisardenetim.com.tr